Landskapsarkitektur & Trädgårdsdesign

Från privata trädgårdar till offentlig miljö. Från skiss till bygghandling/FFU

Form och funktion.

Min målsättning som trädgårdsdesigner med min trädgårdsdesign,  är att skapa god arkitektur, där rumslighet, funktion och design samspelar för att ge hållbara miljöer att trivas i. Jag strävar efter en god och tät dialog för att på bästa sätt möta drömmar, behov och ekonomiska förutsättningar. En väl gestaltad utemiljö är en god investering i alla skeden. Destil - ett självklart val när det kommer till trädgårdsarkitekt i Skåne.

Destil form & landskapsarkitektur startades 2004 och drivs av landskapsarkitekt Kristofer Håkansson, utbildad vid SLU Alnarp och LTH.

Läs mer om trädgårdsdesign