Trädgårdsdesign

Privata trädgårdar

Jag hjälper er med allt från en enkel skiss för att hitta huvuddragen på er trädgård. Till färdiga bygghandlingar med markplaneringsplaner, växtlistor, planteringsplaner, belysning, detaljritningar och bygglov/marklov.

Tillsammans hittar vi en nivå som passar er & ert projekt, drömmar & förutsättningar!

Oavsett om ni ska anlägga en helt ny trädgård eller förändra en gammal, göra tillbyggnad, pool, attefallshus, friggebod, carport, uteplats, mur/plank o.s.v. är det bra att så tidigt som möjligt anlita en landskapsarkitekt för att förenkla processen, och få en tydlig gemensam målbild. Att göra rätt saker i rätt ordning ger er en hållbar och kostnadseffektiv lösning.

Jag jobbar löpande eller efter fast pris, enligt era önskemål. Alltid kostnadsfri offert!

Kontakta oss, vi hittar en lösning som passar just er!

Landskapsarkitektur & Markprojektering

Från tidiga skeden till relationshandling

  • Skissförslag
  • Bygglov/marklov
  • Markprojektering
  • GYF
  • Planteringsplan
  • Bygghandling
  • FFU
  • Beskrivning
  • Relationshandling

Jag strävar efter att med tät dialog och nära sammarbete med beställare, arkitekt m.fl nå hållbara miljöer med god funktion, gestaltning, ekonomi & skötselnivå.

Med väl bearbetade förslag och handlingar.

Bygglov & Marklov

Nybyggnation, tillbyggnad eller förändring

Ska man göra tillbyggnad, mur/plank/staket, garage/carport, attefallshus/friggebod m.m. Krävs det ibland, eller i vissa fall alltid bygglov. Ska man ändra markhöjder kan det krävas marklov.

Jag hjälper er i kommunikationen med kommunen, stämma av mot detaljplaner och gällande plan och byggregler samt producera ritningar till ert bygglov eller marklov för en smidig bygglovsprocess, i den omfattning ni har behov av.

Jag kan även hjälpa er med kontakten med kontrollansvarig. Jag hjälper såklart även gärna till med formgivningen om det önskas.

Destil Form & Landskapsarkitektur - ett självklart val när det kommer till  trädgårdsarkitekt i Skåne & Halmstad med fokus på trädgårdsdesign.